close
S TİPİ

Seçicilik gereken sistemler de S tipi kaçak akım koruma şalteri kullanılmaktadır. Örneğin, kaçak akım kaynaklı bir hata oluştuğunda en yakında bulunan kaçak akım koruma şalterinin devreyi açması beklenmektedir. Bazı zamanlarda, sistemin başındaki kaçak akım koruma şalteri etkileniyor ve açma sağlıyor. Böyle durumlar, kullanım servis sürekliliği ve kullanım konforunu olumsuz etkilemektedir. Bu tarz durumlarda,  sistemin başında bulunan şalteri S tipi selektif kaçak akım koruma şalteri seçerek sorunu ortadan kaldırmış olursunuz.

Kaçak akım koruma şalterleri, bağlı bulunduğunuz şebekede bir kaçak akım oluşması durumunda devreye girerek akımı kesme suretiyle, sizi ve yaşam alanlarınızı olası elektrik çarpması ve yangın gibi tehlikelerden korur. Makel Kaçak Akım Koruma Şalterleri TS EN 61008-1 standardına göre üretilmekte olup 3 kA, 6 kA ve 10 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplu  ürün seçeneği ve 92 farklı ürün çeşidi ile kullanıcılarına kolay montaj imkanı ve güvenli koruma sağlamaktadır.

Hayat Korumalı Kaçak Akım Koruma Şalterleri;
Uluslararası standartlarda, insanlar üzerinden doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla geçecek 30mA şiddetindeki bir akım yaşam için tehlike sınırıdır. Hayat korumalı kaçak akım koruma şalteri, kaçak akımın bu değeri geçmesi halinde devrenin enerjisini keser  ve güvenli bir koruma sağlar.

Yangın Korumalı Kaçak Akım Koruma Şalterleri;
Aynı şekilde 300mA şiddetindeki kaçak akımın oluşturduğu elektriksel güç normal kablo tesisat malzemelerinin erime, tutuşma ve yanma sınırına yakın bir değerdir. Kaçak akım 300mA değerine ulaştığında ortaya çıkan ısı nedeniyle yangın tehlikesi oluşur. Yangın korumalı kaçak akım koruma şalteri 300mA sınır değerinde devrenin enerjisini keserek güvenli koruma sağlar.

Özellikler
  1. İnsan hayatını korumak amacıyla 30 mA hassasiyetli, yangın koruma için ise 300mA hassasiyet değeri olan kaçak akım koruma  şalteri kullanılmalıdır.
  2. Kofralara  yangın korumalı kaçak akım koruma şalteri, sayaç-kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, amper değerleri yeterli büyüklükte olan kaçak akım koruma şalterleri kullanılmalıdır.
  3. Kaçak akım koruma şalterlerinin kullanıldığı sistemde nötr hattı mutlaka izole edilmeli ve şalter ile yük arasında topraklanmamalıdır.
  4. Kaçak akım koruma şalterleri kısa devreye, aşırı akıma, termik-manyetik akıma karşı koruma yapmadığı için kurulan sistemde kısa devre ve aşırı yük akımlarına karşı mutlaka otomatik sigorta vb. cihaz(lar) olmalıdır.
  5. Kaçak akım koruma şalteri çıkışlarını kısa devre etmek gibi uygulamalar  sisteme ve ürüne zarar verebileceğinden kesinlikle denenmemelidir.
  6. Kaçak akım koruma şalterini tesisata bağladıktan sonra  cihazın çalışmasını test etmek üzere “Test Butonu”na basınız.
  7. Aşırı ısınmadan ötürü cihazın zarar görmemesi adına kaçak akım koruma şalterinin nominal akımının bağlı bulunduğu devreden  geçen akımdan küçük olmaması gerekmektedir.
  8. Faz ve fazlarla birlikte nötr hattı kaçak akım koruma şalterinden mutlaka geçirilmelidir. Giriş ve çıkış yönlerine dikkat edilmelidir.
  9. Kaçak akım koruma şalterinden özellikle 30mA hayat koruma eşikli cihazlardan sonra çok uzun kablolar kullanılmamalıdır. Kabloların kapasitif kaçakları ve izolasyon hataları göz ardı edilmemelidir.
  10. Tek fazlı şebekelerde 2 kutuplu, üç fazlı şebekelerde ise 4 kutuplu kaçak akım koruma şalteri kullanılmalıdır.

Yukarı ÇıkUp