close
PANELMETRE

Panelmetre çözümleri ile tesisinizdeki enerjiyi yerinde ya da uzaktan izleyebilir, kontrol altında tutabilir, sistemlerinizin sağlıklı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Makel panelmetre ürünleri, Makel Reaktif Güç Kontrol Rölesi ile birlikte sizlere komple çözümler sunmaktadır.

Panelmetre ailesi, 3 fazın ölçümünü yapan M6T, M3T Multimetreler, V3T Voltmetre ve 1 fazın ölçümünü yapan A1M Ampermetre, V1M Voltmetreden oluşmaktadır. A1M ve V1M modelleri tek display grubuna, M3T ve V3T modelleri 3 ayrı display grubuna sahipken, M6T modeli 6 ayrı display grubuna sahiptir.

Özellikler
 • Voltmetre cihazları, 3 fazlı sistemlerin, faz-nötr gerilimlerini, faz-faz gerilimlerini ve faz frekanslarını ölçer.
 • Multimetre cihazları, 3 fazlı bir sistemin birçok elektriksel parametresini hesaplayabilen çok fonksiyonlu ölçü aletleridir.
 • Cihazlar; sistemin faz akımlarını, faz-nötr gerilimlerini, faz-faz gerilimlerini ve faz frekanslarını ölçer.
 • Multimetre ayrıca sistemin nötr akımını ve cos değerlerini hesaplamaktadır.
 • Cihazlar, sistem değerlerinin kullanıcının belirleyebileceği sınırların dışına çıkması durumunda röle çıkışlarıyla alarm çıkışı verebilir.
 • 3/6 adet 4 digit display vasıtasıyla ölçüm verilerini, 3 faz için aynı anda gösterir.
 • Cihazlar maksimum akım, maksimum gerilim; minimum akım, minimum gerilim ve akıma ait maksimum demand değerlerini gösterebilir ve enerji kesilse dahi silinmeyecek biçimde kaydeder.
 • Ölçüm menüsündeki verilerin otomatik değişme hızı 1-15 sn. aralığında ayarlanabilir.
 • Maksimum demand periyodu değiştirilebilir.
 • Akım trafosu oranı ve gerilim trafosu oranları değiştirilebilir.
 • Şifre tanımlanıp aktif edilerek cihazın yetkisiz kişilerce ayarlarının değiştirilmesi önlenebilir.
 • Ölçülen akım, gerilim ve frekans değerleri için sınır tanımlanabilir. Tanımlanan bu sınırın dışına çıkıldığında veya faz sırası hatası oluştuğunda, röle çıkışları ile alarm oluşturulabilir.
 • Kalkınma (Demeraj) gecikmesi konulabilir.
 • Rölelerin ani açma özelliği akım, gerilim ve frekans için ayrı ayrı aktif/pasif edilebilir.
 • Rölelerin latch (tutma) özelliği aktif/pasif edilebilir ve rölelerin çıkışı terslenebilir.
 • RS485 üzerinde çalışan Modbus RTU protokolünü destekler ve ölçüm değerleri uzaktan okunabilir ve cihazın ayarları uzaktan değiştirilebilir.
 • Cihaz hem panoya hem raya monte edilebilir.

Yukarı ÇıkUp