close
Yönetim Sistemimizin Kapsamı

Makel Elektrik Yönetim Sistemini, iç/dış unsurlar ile ilgili taraf beklentilerini dikkate alarak, ana faaliyet sahası olan elektrik ölçme, kontrol ve dağıtım sistem ve ekipmanları ile aydınlatma cihazlarının tasarım, üretim, satış, dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini kapsayacak şekilde oluşturur. Makel’in Yönetim Sistemi, ev, işyeri vb. yerlerde kullanılan anahtarlar, prizler, fişler, grup prizler, kasalar, devre kesiciler, elektrik elektronik sayaçları, led lambalar, slim led paneller, slim led downlightlar, hareket algılamalı armatürler, led projektörler, bina otomasyon sistemleri, reaktif güç röleleri, kompanzasyon panosu ürünleri, motor koruma ürünleri, zaman röleleri ve modemleri kapsamaktadır.

Yönetim sistemimiz, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim sistemlerimizin bütünleşmesi ile oluşmaktadır;

 • Kalite Yönetim Sistemimiz, ISO 9001:2015 standardı referans alınarak müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca faaliyet kapsamımıza bağlı olarak, düzenleyici dış unsur olan ulusal/uluslararası yetkili kurum ve kuruluşların direktif/karar, ürün güvenlik ve performans standartları ile yönetmelik şartları esas alınarak Kalite Yönetim Sistemimiz tanımlanmıştır. Bu kapsamdaki başlıca düzenlemeler;
  • 2014/32/EU MID Direktifi,
  • 2014/35/EU LVD Direktifi ve ilgili yerel mevzuatlar
  • 2011/65/EU Rosh Direktifi ve ilgili yerel mevzuatlar
  • 768/2008/EC nolu CE kararı ve ilgili yerel mevzuatlar
  • 874/2012/EU ve EU/1194/2012 Enerji Etiketlemesi ve Çevreye Duyarlı Tasarım düzenlemeleri ile ilgili yerel mevzuatlar
  • TSE kararları
  • WELMEC rehberleri,
 • Çevre Yönetim Sistemimiz ise ISO 14001:2015 standardı referans alınarak, faaliyetlerimizi insan ve çevre sağlığını tehdit etmeden, yasal mevzuatları karşılayarak, en uygun kaynak kullanımıyla gerçekleştirme hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca Makel Elektrik’in, Esenyurt Kıraç bölgesindeki tesislerinde gerçekleştirdiği tüm proses ve faaliyetleri kapsayacak şekilde, ancak kuruluşumuzun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutları esas alınarak Çevre Yönetim Sistemimiz, tanımlanmıştır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemimiz de ISO 45001:2018 standardını referans alınarak, tüm faaliyetlerimizde İSG mevzuatlarına uygunluğu sağlamak ve çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Yönetim sistemimiz, Esenyurt-Kıraç bölgesinde yer alan tesislerimizdeki faaliyetleri kapsamakta olup, tesislerimize gelen tüm tedarikçi ve ziyaretçilerimizi de kapsamaktadır.

Yönetim Sistemimiz, Makel’in sahip olduğu maddi varlıklar ile kurumsal değerler, kurumsal bilgi ve kurum kültürü esas alınarak oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz, uluslararası yönetim standartlarının tüm maddelerini karşılayacak şekilde yönetim sistemini tasarlamış ve uygulamaktadır. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarında kapsam dışı bırakılan madde yoktur.

Üretim faaliyetlerimizin bir kısmı; boyama, kaplama ve kısmi alt montaj işlemleri kurum dışında yapılmakta olup, bu tip dış kaynaklı prosesler de Yönetim Sisteminin bir parçasıdır.

Yukarı ÇıkUp