close
KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

18.02.2019

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. olarak Kalite Politikamız;

 • Kalıcı bir büyümeye odaklanan,

 • Gelişen bilgi ve teknolojiye adapte olan,

 • Tüm paydaşların beklentilerini ön planda tutan ve işbirliğini esas alarak ilişkileri geliştiren,

 • Müşteri şartlarını, ulusal/uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket şartlarını karşılayan,

 • Üretilen cihazların AB tipi inceleme sertifikasına uygunluğunun sağlayan,

 • Faaliyetlerini etkin ve verimli gerçekleştiren,

 • Sürekli iyileştirme ve yenilikçiliği esas alarak hem Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini, hem de sunduğu ürün ve hizmetleri geliştiren bir firma olmaktır.

Makel olarak, faaliyetlerimizi Kalite Politikamıza dayalı olarak yürütürken, aşağıdaki temel prensipleri takip ederiz;

 • Müşteri odaklılık: mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, gereksinimlerini karşılama ve beklentilerini aşma gayreti içinde hareket ederiz. Müşterilerimizin güvenliğini de vazgeçilmez unsur olarak ele alır, ulusal/uluslar arası standartlara göre tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiririz.

 • Liderlik: çalışanlarımızın hedeflerimize ulaşmada tam olarak yer aldığı bir çalışma ortamı yaratmaya ve sürdürmeye çalışırız.

 • Personelin Bağlılığı: Önemli bir paydaş olarak gördüğümüz çalışanlarımızın Kalite sistemimize ve ürünlerimize katacağı değerinin farkında olarak, onların güvenliği, gelişimi ve katılımcılığı ön planda tutarız.

 • Proses Yaklaşımı: Tutarlı ve öngörülebilir sonuçlara daha verimli ve etkin bir şekilde ulaşmak için faaliyetlerimizi, birbiri ile etkileşimde olan prosesler olarak görür ve yönetiriz.

 • İyileştirme: Sürekli iyileştirme ve yenilikçiliği esas alarak hareket eder ve teşvik ederiz.

 • Kanıt esaslı karar alma: Günlük ve stratejik kararlarımızı, ilgili veri ve bilgileri analiz ederek alırız.

 • İlişki Yönetimi: Karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin değer üretme yeteneğini artırdığını bilir, dış tedarikçilerimiz ve diğer ilgili taraflarla, güven ve süreklilik ilkeleri ile hareket ederiz.

Elektrik ölçme, kontrol ve dağıtım sistem ve ekipmanları ile aydınlatma cihazlarının tasarım, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren bir kuruluş olarak Çevre Politikamız;

22.12.2017

 • Ürünlerin yaşam döngüsünü esas alarak, faaliyetlerinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanan,

 • Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uyan,

 • Atıklarını kontrol altına alan ve uygun şekilde bertaraf ederek çevre kirliliğini önleyen,

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan,

 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan,

 • Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

İSG POLİTİKASI

Elektrik ölçme, kontrol ve dağıtım sistem ve ekipmanları ile aydınlatma cihazlarının tasarım, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren Makel Elektrik, tüm faaliyetlerinde insan ve çevre sağlığını ön planda tutmakta, en kıymetli varlığı olarak gördüğü çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmak için;

 • Yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile olası tehlikelerim ortadan kaldırılması için riskleri analiz etmeyi, gerekli tedbirleri almayı, fırsatları ve önleyici yaklaşımları geliştirmeyi,
 • Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarındaki gerekliliklere uymayı ve sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Çalışanların bireysel ve kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmayı,
 • İSG kültürünün oluşturarak, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için ortam sağlamayı,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin etkinliğini risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Yukarı ÇıkUp