close
Sosyal Sorumluluk

Makel tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede, şirket faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine bakarak sorumluluk anlayışı içinde yönetir. Makel sosyal sorumluluk anlayışının kapsamı, şirket’in gerçekleştirdiği esas faaliyetlerin ve bunların etkileriyle sınırlı görmez. Bu konudaki öncelikler belirlenirken toplum ve çevre için en yararlı olan seçenek dikkate alınır. İnsan haklarının, çevrenin ve kamu sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol alınmasında özen gösterir. Makel topluma özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında katkı sağlamak, bu alanlarda görev üstlenmek, somut projeler gerçekleştirmek ve sponsorluk sağlamak yoluyla sosyal sorumluluk anlayışını en etkili şekilde ortaya koymaya çalışır.

Yukarı ÇıkUp