close
METERS

Makel, has the broadest portfolia in the field of electronic electricity meter in Turkey. With its lowest return retes, high quality products, innovative unique rich features, superior customer service, Makel is the leader of the Turkish market in the field of electronic electricty meter.

Characteristics

Makel has the broadest portfolio in the field of electronic electricity meter in Turkey. With its lowest return rates, high quality products, innovative unique rich features, superior customer service, Makel is the leader of the Turkish market in the field of electronic electricity meter.

Click here for meter reading software.

MAKEL USOBIM, is a 100% web based OSOS(Automatic Meter Reading System) system that is designed for the AMI/AMR needs of the electricity distribution and industrial companies. Meters started to become a part of data
communication system first by remote reading of the electricity meter data(AMR - Automatic Meter Reading) and this process is evolved to a Smart Grid: A distribution data management system enabling us to manage energy generation, usage and distribution.

Remote meter reading systems enables us to use the electricity infrastructure efficiently, to make correct estimations for investments, correct grid analysis and planning, reduce tampering and losses, in time billing, real time multi pricing in a multi tariff system, distribution web automation, remote closing and opening, to reduce meter reading cost and to increase customer satisfaction. These features give distribution companies an ease in management and reduce costs. Makel automatic meter reading system, is designed to collect energy usage, state and notifications from customers into a central control station. Meters can also be controlled remotely by the help of the two-way communication. The system can be programmed to read metering data periodically or at the determined time. Also the central station can make immediate reading in cases of a new customer arrival, customer departure, customer objection, tamper or loss suspicion. Makel USOBIM system consists of 3 parts; communication software, application software and database.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektrik Sayacı Nedir?

Elektrik sayacı, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisini ölçen mekanik yada elektronik ölçü aletine denir. Elektrik sayaçları, konut, işyeri gibi tüketicilerin enerji tüketimini ölçmek için ana elektrik hattı üzerine veya elektronik aletlerin/sistemlerin enerji tüketimini saptamak için cihaz/sistem üzerine bağlanır.

Elektrik Sayacı Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik sayaçları direkt ve ölçü trafolu olmak üzere iki farklı bağlantı tipine sahiptir. Direkt bağlantılı elektrik sayacı 120 Amper’e kadar olan tüketimlerde kullanılan sayaç tipidir. Ölçü trafolu bağlantılı elektrik sayaçları ise hem akım hem de gerilimi ölçer. Ölçü trafolu elektrik sayaçları X5 olarak adlandırılır. Elektrik sayaçları, faz sayısına göre de Monofaze ve Trifaze olarak ikiye ayrılır.

Elektrik sayacında demand nedir?

Elektrik Terimi Olarak Demand, Müşteri tesislerinde o ay içinde 15 dakikalık (periyot süresi ayarlanabilir) periyotlarda çekilen en büyük ani güce (kW cinsinden) demand denmektedir.

Elektrik sözleşme gücü ne demek?

Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’nın ilgili yasa taslağındaki tanımlamaya göre sözleşme gücü veya bağlantı gücü, “Abonenin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.” olarak tanımlanmıştır. Bu miktarı takip edebilmek için sayaçlarda demand kullanılır.

Elektronik elektrik sayaçlarında ölçüm işlemi nasıl yapılmaktadır?

Direnç köprüleri ya da akım trafosu vasıtası ile akım ve gerilim değerleri yüksek hızlı bir mikrokontrolör kullanılarak, ayrı ayrı kanallardan eş zamanlı olarak yüksek çözünürlükte örneklenerek sayısal işaretlere dönüştürülür. Elde edilen değerler işlenerek enerji ölçümü gerçekleştirilir. . Elektrik sayaçlarında kullanılan enerji birimi Watt/Saat (Wh)’tir. Elektrik tüketilen yere göre bu birim KiloWatt/Saat (kWh) veya MegaWatt/Saat (MWh) olarak da hesaplanabilir. 1 kW 1.000 W, 1 MW ise 1.000 kW’tır.

Elektrik sayacı yapısı nasıldır?

Mekanik sayaçların ön yüzünde mekanik bir gösterge mevcuttur.Tüketilen/üretilen enerji miktarı bu gösterge üzerinden okuna bilir. Elektronik elektrik sayaçlar ise Sıvı Kristal Ekran (LCD) göstergeye sahiptirler. Üzerindeki düğme sayesinde toplam güç tüketimi, gerçek zaman saati, tarih ve diğer bilgiler ekrandan okunabilir. Mekanik sayaçlara göre çok daha az ölçüm hataları vardır. İç tüketim enerjileri mekanik sayaçlara göre 5 kat daha az olduğu için dağıtım hat kayıplarını azaltmaya yardımcı olurlar.

Elektrik Sayacı Nasıl Okunur?

Mekanik sayaçlar, sayacın ön yüzündeki gösterge üzerinden gözle okuma yapılır. Elektronik sayaçlarda ise, gösterge üzerinden gözle, sayaç üzerindeki optik port üzerinden okuma cihazı vasıtasıyla ya da RS485 portu üzerinden bir modem vasıtası ile uzaktan okuma yapılabilir. Elektronik sayaçlarda enerji haricinde bir çok başka parametrenin okunması da gerçekleştirilebilir.

To TopUp