close

Yönetim Sistemimizin Kapsamı

Makel Elektrik Yönetim Sistemini, iç/dış unsurlar ile ilgili taraf beklentilerini dikkate alarak, ana faaliyet sahası olan elektrik ölçme, kontrol ve dağıtım sistem ve ekipmanları ile aydınlatma cihazlarının tasarım, üretim, satış, dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini kapsayacak şekilde oluşturur. Makel’in Yönetim Sistemi, ev, işyeri vb. yerlerde kullanılan anahtarlar, prizler, grup prizler, kasalar, sigortalar, elektrik elektronik sayaçları, led lambalar, slim led paneller, slim led downlightlar, hareket algılamalı armatürler, reaktif güç röleleri, kompanzasyon panosu ürünleri, motor koruma ürünleri, zaman röleleri ve modemleri kapsamaktadır.

Yönetim sistemimiz, Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerimizin bütünleşmesi ile oluşmaktadır;

Kalite Yönetim Sistemimiz, ISO 9001:2015 standardı referans alınarak müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca faaliyet kapsamımıza bağlı olarak, düzenleyici dış unsur olan ulusal/uluslararası yetkili kurum ve kuruluşların direktif/karar, ürün güvenlik ve performans standartları ile yönetmelik şartları esas alınarak Kalite Yönetim Sistemimiz tanımlanmıştır. Bu kapsamdaki başlıca düzenlemeler;

 • 2014/32/EU MID Direktifi,
 • 2014/35/EU LVD Direktifi ve ilgili yerel mevzuatlar
 • 2011/65/EU Rosh Direktifi ve ilgili yerel mevzuatlar
 • 768/2008/EC nolu CE kararı ve ilgili yerel mevzuatlar
 • 874/2012/EU ve EU/1194/2012 Enerji Etiketlemesi ve Çevreye Duyarlı Tasarım düzenlemeleri ile ilgili yerel mevzuatlar
 • TSE kararları
 • WELMEC rehberleri,

Çevre Yönetim Sistemimiz ise ISO 14001:2015 standardı referans alınarak, faaliyetlerimizi insan ve çevre sağlığını tehdit etmeden, yasal mevzuatları karşılayarak, en uygun kaynak kullanımıyla gerçekleştirme hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca Makel Elektrik’in, Esenyurt Kıraç bölgesindeki tesislerinde gerçekleştirdiği tüm proses ve faaliyetleri kapsayacak şekilde, ancak kuruluşumuzun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutları esas alınarak Çevre Yönetim Sistemimiz, tanımlanmıştır.

Yönetim Sistemimiz, Makel’in sahip olduğu maddi varlıklar ile kurumsal değerler, kurumsal bilgi ve kurum kültürü esas alınarak oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz, uluslararası yönetim standartlarının tüm maddelerini karşılayacak şekilde yönetim sistemini tasarlamış ve uygulamaktadır. ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarında kapsam dışı bırakılan madde yoktur.

SEMBOLLER

 • V : Voltaj
 • A : Amper
 • AC : Alternatif Akım
 • DC : Doğru Akım
 • ~ : Alternatif Akım
 • IP : Katı nesnelere ve suya karşı korumalı olduğunu belirtir.
 • IP 40: Ø1 mm`den büyük tel ve benzeri katı parçalara ve sıçrayan suya karşı korumalı olduğunu gösterir.
 • AX : Florasan lambalar için ilgili deneyden geçtiğini gösterir.

LABORATUARIMIZDA YAPILAN DENEYLER

 • İşaretleme Deneyi
 • Boyutların kontrolü deneyi
 • Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • Topraklama düzeni
 • Bağlantı uçları
 • Yapılış özellikleri
 • Sabit prizlerin yapılışı
 • Fişler ve seyyar prizlerin yapılışı
 • Mekanizma
 • Yaşlanmaya, suyun hasar verici girişine ve neme dayanıklılık
 • Yalıtım direnci ve elektrik dayanım
 • Sıcaklık Artışı
 • Açma-Kapama kapasitesi
 • Kesme kapasitesi
 • Normal Çalışma
 • 28 Gün Deneyi
 • Mekanik ve elektriksel dayanıklılık deneyi
 • Fişin çekilmesi için gerekli kuvvet
 • Bükülgen kablolar ve bunların bağlantıları
 • Mekanik Dayanım
 • Isıya karşı dayanıklılık
 • Vidalar, akım taşıyan bölümler ve bağlantılar
 • Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları, yalıtma aralıkları ve sızdırmazlık bileşiğinden geçen uzaklıklar.
 • Paslanmaya karşı dayanıklılık
 • Olağan dışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılık
 • Yüzeysel kaçaklara dayanıklılık
 • Azaltılmış kısa devre akımlarında performans
 • 1500A`de Kısa devre performansı
 • İşletme kısa devre kapasitesindeki performans(Ics)
 • Beyan kısa devre kapasitesindeki performans(Icn)

Yukarı ÇıkUp