close
СЧЁТЧИК

Фирма Мakel обладает самым широким ассортиментом счетчиков в Турции. Ассортимент электросчетчиков Makel отличается высоким качеством, богатым набором функций, отличной политикой обслуживания, именно поэтому электросчетчики т.м. Мakel являются лидерами в своей сфере.

Свойства

Фирма Мakel обладает самым широким ассортиментом счетчиков в Турции. Ассортимент электросчетчиков Makel отличается высоким качеством, богатым набором функций, отличной политикой обслуживания, именно поэтому электросчетчики т.м. Мakel являются лидерами в своей сфере.

Нажмите здесь для просмотра программного обеспечения.

MAKEL USOBIM - разработка типа ОСОС (OSOS - система автоматического считывания информации со счетчиков), предназначенная для осуществления операций считывания и проверки показаний счетчиков в распределительных организациях, сочетается с системами AMI/AMR, 100% веб-приложение. Благодаря тому, что счетчики являются частью системы обмена данными, появилась возможность считывать их показания на расстоянии (AMR- Automatic Meter Reading), данный процесс, расширяясь, превратился в интеллектуальную систему управления данными, контролирующую производство, потребление и распределение энергии, SmartGrid. Системы дистанционного считывания данных обеспечивают продуктивное использование инфраструктуры, правильное удержание вложений, точный анализ и планирование сети, уменьшение потерь и утечек, своевременное и правильное формирование счетов, своевременное оценивание во многотарифных системах, автоматизация сети распределения, обеспечение возможности дистанционного включения и отключения, снижение стоимости считывания показателей счетчика.

Данные возможности позволяют повысить уровень качества обслуживания клиентов, облегчить работу многих организаций и предприятий, совершающих распределение электроэнергии, а также финансовые преимущества. Система автоматического считывания информации со счетчиков Мakel разработана для сбора сведений о потреблении энергии, состоянии счетчиков, установленных у потребителей, и сохранения данных сведений в информационных центрах. Благодаря двухстороннему обмену данными, обеспечивается дистанционное управление счетчиками. Показания счетчиков регулярно считываются в заранее установленные дни. Кроме этого, в случае новой регистрации клиента, или аннулирования регистрации, протеста клиента, подозрений на потери или утечку и в прочих ситуациях, существует возможность мгновенного получения данных из информационного центра. Система MAKEL USOBİM, состоит из трех основных элементов: коммуникационное программное обеспечение, исполнительное программное обеспечение и база данных. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektrik Sayacı Nedir?

Elektrik sayacı, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisini ölçen mekanik yada elektronik ölçü aletine denir. Elektrik sayaçları, konut, işyeri gibi tüketicilerin enerji tüketimini ölçmek için ana elektrik hattı üzerine veya elektronik aletlerin/sistemlerin enerji tüketimini saptamak için cihaz/sistem üzerine bağlanır.

Elektrik Sayacı Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik sayaçları direkt ve ölçü trafolu olmak üzere iki farklı bağlantı tipine sahiptir. Direkt bağlantılı elektrik sayacı 120 Amper’e kadar olan tüketimlerde kullanılan sayaç tipidir. Ölçü trafolu bağlantılı elektrik sayaçları ise hem akım hem de gerilimi ölçer. Ölçü trafolu elektrik sayaçları X5 olarak adlandırılır. Elektrik sayaçları, faz sayısına göre de Monofaze ve Trifaze olarak ikiye ayrılır.

Elektrik sayacında demand nedir?

Elektrik Terimi Olarak Demand, Müşteri tesislerinde o ay içinde 15 dakikalık (periyot süresi ayarlanabilir) periyotlarda çekilen en büyük ani güce (kW cinsinden) demand denmektedir.

Elektrik sözleşme gücü ne demek?

Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’nın ilgili yasa taslağındaki tanımlamaya göre sözleşme gücü veya bağlantı gücü, “Abonenin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.” olarak tanımlanmıştır. Bu miktarı takip edebilmek için sayaçlarda demand kullanılır.

Elektronik elektrik sayaçlarında ölçüm işlemi nasıl yapılmaktadır?

Direnç köprüleri ya da akım trafosu vasıtası ile akım ve gerilim değerleri yüksek hızlı bir mikrokontrolör kullanılarak, ayrı ayrı kanallardan eş zamanlı olarak yüksek çözünürlükte örneklenerek sayısal işaretlere dönüştürülür. Elde edilen değerler işlenerek enerji ölçümü gerçekleştirilir. . Elektrik sayaçlarında kullanılan enerji birimi Watt/Saat (Wh)’tir. Elektrik tüketilen yere göre bu birim KiloWatt/Saat (kWh) veya MegaWatt/Saat (MWh) olarak da hesaplanabilir. 1 kW 1.000 W, 1 MW ise 1.000 kW’tır.

Elektrik sayacı yapısı nasıldır?

Mekanik sayaçların ön yüzünde mekanik bir gösterge mevcuttur.Tüketilen/üretilen enerji miktarı bu gösterge üzerinden okuna bilir. Elektronik elektrik sayaçlar ise Sıvı Kristal Ekran (LCD) göstergeye sahiptirler. Üzerindeki düğme sayesinde toplam güç tüketimi, gerçek zaman saati, tarih ve diğer bilgiler ekrandan okunabilir. Mekanik sayaçlara göre çok daha az ölçüm hataları vardır. İç tüketim enerjileri mekanik sayaçlara göre 5 kat daha az olduğu için dağıtım hat kayıplarını azaltmaya yardımcı olurlar.

Elektrik Sayacı Nasıl Okunur?

Mekanik sayaçlar, sayacın ön yüzündeki gösterge üzerinden gözle okuma yapılır. Elektronik sayaçlarda ise, gösterge üzerinden gözle, sayaç üzerindeki optik port üzerinden okuma cihazı vasıtasıyla ya da RS485 portu üzerinden bir modem vasıtası ile uzaktan okuma yapılabilir. Elektronik sayaçlarda enerji haricinde bir çok başka parametrenin okunması da gerçekleştirilebilir.

НаверхUp