"Dünya için üretiyoruz.."
TSE tarafından verilen ISO 9001 sistem belgesi  

Rusya Test Sertifikası, laboratuarlarda ilgili ürün standartlarına uygunluğunu gösterir.
VDE Alman Test Sertifikası, laboratuarlarda ilgili ürün standartlarına uygunluğunu gösterir.
Ürünlerimizin Avrupa Birliği`ne üye ülkelerde satılabileceğini belirtir.
TSE ISO 9001 kalite sistemine uygunluk belgesi
Alman ISO 9001 kalite sistemine uygunluk belgesi
Ukrayna test sertifikası, laboratuarlarda ilgili ürün standartlarına uygunluğunu gösterir.
ISO 14001 Sistem belgesi
Türk Standardları bulunmayan konularda teknik kriterlere göre TSE tarafından verilen ürün belgesi
Türk ürünü olduğunu gösterir

 

 

 

 

 

 

 

Haberler

Duyurular

Neler Yeni