"Dünya için üretiyoruz.."

KALİTE POLİTİKASI

 • Sektöründe lider
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden
 • Gerekli yatırımları yapan
 • Müşteri beklentilerini ön planda tutan 
 • Tüm çalışanlarının geliştirecek eğitimlere önem veren ve bireysel katkılarını arttıran 
 • Standartlara uygun üretim yapan
 • Tedarikçileri sürekli olarak geliştiren
 • Kalite yönetim sistemi'nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği kalite hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

KALİTEYE BAKIŞIMIZ

Kalite laboratuarı konusunda ülkenin en gelişmiş laboratuarlarından birine sahip olan  Makel, ürünlerinin kalite testlerini kendi bünyesinde yapmaktadır. TSE’nin kendi dışında onaylı laboraturalarından biri olan Makel aynı zamandan Alman VDE onaylı laboratuarlarından biridir.

 • Makel, önümüzdeki dönemde sektöründe dünyanın en büyük firmalarından biri olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle işbirliği yaparak hem sistem hem de anlayış bakımından lider bir firma olmanın gerekliklerini yerine getirme konusunda çalışmalarına devam etmektedir.
 • Yönetim ve idari sistemimiz Uluslararası kalite standardı olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi esaslarına göre yapılandırılmıştır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Tüm faaliyetlerinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanan,
 • Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uyan,
 • Atıklarını kontrol altına alan ve uygun şekilde bertaraf ederek çevre kirliliğini önleyen,
 • Enerji ve doğal kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlayan,
 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan,
 • Çevre Yönetim Sistemi`nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

SEMBOLLER

 • V   : Voltaj
 • A   : Amper
 • AC : Alternatif Akım
 • DC : Doğru Akım
 • ~    : Alternatif Akım
 • IP   : Katı nesnelere ve suya karşı korumalı olduğunu belirtir.
 • IP 40: Ø1 mm`den büyük tel ve benzeri katı parçalara ve sıçrayan suya karşı korumalı olduğunu gösterir.
 • AX  : Florasan lambalar için ilgili deneyden geçtiğini gösterir.

STANDARTLAR

 • TS 4915 EN 60669–1: Anahtarlar - ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için
 • TS IEC 60884–1: Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Fiş ve Prizler
 • TS EN 60670–1: Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan  elektriksel amaçlı   yardımcı donanım için
 • TS 5018–1 EN 60898–1: Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı  akım  koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler
 • TS EN 61008–1:Artık Akımla Çalışan Devre Kesiciler-Ayrılmaz Bir Bütün Halinde Aşırı Akım Koruması Bulunmayan-Ev ve Benzeri yerde Kullanılan (RCCB)
 • TS EN 60947–2:Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni

LABORATUARIMIZDA YAPILAN DENEYLER

 • İşaretleme Deneyi
 • Boyutların kontrolü deneyi
 • Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • Topraklama düzeni
 •  Bağlantı uçları
 • Yapılış özellikleri
 • Sabit prizlerin yapılışı
 • Fişler ve seyyar prizlerin yapılışı
 • Mekanizma
 • Yaşlanmaya, suyun hasar verici girişine ve neme dayanıklılık
 • Yalıtım direnci ve elektrik dayanım
 • Sıcaklık Artışı
 • Açma-Kapama kapasitesi
 • Kesme kapasitesi
 • Normal Çalışma
 • 28 Gün Deneyi
 • Mekanik ve elektriksel dayanıklılık deneyi
 • Fişin çekilmesi için gerekli kuvvet
 • Bükülgen kablolar ve bunların bağlantıları
 • Mekanik Dayanım
 • Isıya karşı dayanıklılık
 • Vidalar, akım taşıyan bölümler ve bağlantılar
 • Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları, yalıtma aralıkları ve sızdırmazlık bileşiğinden geçen uzaklıklar.
 • Paslanmaya karşı dayanıklılık
 • Olağan dışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılık
 • Yüzeysel kaçaklara dayanıklılık
 • Azaltılmış kısa devre akımlarında performans
 • 1500A`de Kısa devre performansı
 • İşletme kısa devre kapasitesindeki performans(Ics)
 • Beyan kısa devre kapasitesindeki performans(Icn)

 


Haberler

Duyurular

Neler Yeni