"Dünya için üretiyoruz.."

 

  • Tüm faaliyetlerinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanan,
  • Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uyan,
  • Atıklarını kontrol altına alan ve uygun şekilde bertaraf ederek çevre kirliliğini önleyen,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan, 
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan, 
  • Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

 


Haberler

Duyurular

Neler Yeni